W ofercie naszej szkoły oprócz  programów certyfikowanych, kończących się otrzymaniem dyplomów lub licencji, ważne miejsce zajmują również kursy bezpłatne w formie kilkugodzinnych szkoleń i seminariów. O ile te pierwsze dają możliwość zdobycia konkretnych certyfikatów legitymujących do podjęcia pracy w profesji trenera rozwoju osobistego lub profesjonalnego stosownia narzędzi NLP, o tyle spotkania otwarte w naszym Instytucie pozwalają na zdobycie wiedzy potrzebnej do postawienia pierwszego kroku na ścieżce rozwoju osobistego.

Szeroka oferta zajęć edukacyjnych Chicagowskiej Szkoły Life&Business Coachingu daje szansę pracy nad sobą oraz poprawę jakości życia, jak i podniesienie kwalifikacji zawodowych praktycznie każdemu, zainteresowanemu tą tematyką.

www.SZKOLENIAwUSA.com

SZKOLENIA I KURSY ONLINE

SZKOLENIA I KURSY STACJONARNE