DATA ROZPOCZĘCIA: 2 października 2019

CZAS TRWANIA:  

Spotkania raz w tygodniu (w środy) przez 10 miesięcy.

Zajęcia: od 2 października do 1 lipca 2020 r.

Spotkania w każdą środe od 6pm do 10pm.

 

CENA: $4400 – (cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne oraz certyfikaty szkoły).

Możliwość zapłaty w 11 miesięcznych ratach (pierwsza rata w chwili zapisu do szkoły $500 + 10 miesięcznych rat po $390).

Studenci płacący przy zapisie z góry całość kwoty otrzymują bonifikatę w wysokości $500 i cena kursu wynosi wówczas $3900.

 

UWAGA! SIERPNIOWA PROMOCJA!!! TYLKO W SIERPNIU!!! Wszystkie osoby, które zapiszą się na program do 31 sierpnia otrzymują dodatkową zniżkę $500 – wówczas cena kursu wynosi $3900 czyli $500 pierwsza rata plus 10 rat miesięcznych po 340 dolarów lub $3400 przy opłacie całości z góry w dniu zapisu. Chcesz skorzystać z Super Promocji w Sierpniu, kliknij tutaj >>>

ADRES:

Loyola University – Lake Shore Campus Chicago

1032 W. Sheridan Rd.

Chicago, IL 60660

W celu ustalenia programu spłat ratalnych lub wpłaty zaliczki (min. $500) prosimy o kontakt telefoniczny  –  (312) 566 8026

2 w 1 !!! Kurs zawiera zarówno zajęcia z coachingu biznesowego oraz coachingu prywatnego. Doświadczasz korzystnych zmian w KAŻDEJ dziedzinie swojego życia!
Zapisz się do Szkoły Business & Life Coachingu w Chicago.
ZOSTAŃ STUDENTEM STUDIUM ROCZNEGO ZA JEDYNE $85 TYGODNIOWO/  $340 miesięcznie!

School of Business & Life Coaching (The NeuroLinguistic Training Institute of Chicago) to miejsce, gdzie zdobędziesz odpowiednie „narzędzia” do prowadzenia własnego biznesu, pracy z ludźmi oraz sukcesów w życiu prywatnym i uczuciowym.

 

Studium NLP Business & Life Coachingu to czterogodzinne spotkania raz w tygodniu w środy od 6pm do 10pm dla osób polskojęzycznych w wieku od 16 do 99 lat (nie ma górnej granicy wiekowej) podczas których obok tzw. „treningu życia” prowadzony jest równolegle COACHING BIZNESOWY. Część biznesowa progrmu jest przede wszystkim skierowana do kadry zarządzającej, liderów, menedżerów, przyszłych i obecnych właścicieli firm oraz wszystkich tych, którzy chcieliby się rozwijać zawodowo i osiągać ponadprzeciętne rezultaty w biznesie.

 

Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem lidera/przedsiębiorcy/biznesmena w osiąganiu jego celów biznesowych. Stwarza dla niego okazję do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. W trakcie procesu coachingowego, bedącego wążną częścią Szkoły Rocznej w Instytucie Neurolingwistyki lider uświadamia sobie jakie kompetencje potrzebuje rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty. Doskonali swoje umiejętności podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz opracowuje skuteczną strategię działania.

W trakcie coachingu biznesowego, będącego częścia Studium Rocznego, każdy uczestnik ma możliwość stworzenia atrakcyjnej wizji dla siebie, swojego zespołu, działu lub firmy. Wizja jest początkiem drogi w dobrym kierunku. Prawidłowo skonstruowana umożliwia ustalenie swoich priorytetów, wzbudza entuzjazm i motywację. Zdolność stworzenia porywającej wizji i mobilizowania wokół niej ludzi, wyróżnia wyjątkowych liderów.

 

Biznesmeni zaangażowani w coaching biznesowy zauważają:

– wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów

– udoskonalenie kompetencji interpersonalnych oraz przywódczych

– wzrost motywacji i zaangażowania w podejmowane działania

DOŁĄCZ JUŻ DZISIAJ DO TYCH, KTÓRZY PRACUJĄ NAD SWOJĄ SIŁĄ MENTALNĄ:• ROCZNA SZKOŁA NLP COACHINGU

Pewne w życiu są jedynie zmiany, więc albo nauczysz się je akceptować i adaptować swoje życie do nich, albo będziesz wiecznie nieszczęśliwy. To właśnie brak elastyczności powoduje, że jesteś niezadowolony z siebie, ze swojej sytuacji czy otaczającego świata. Dzięki naszej szkole staniesz się jednym z najbogatszych ludzi na Ziemi, ponieważ pomożemy Ci odnaleźć skarb ukryty… w Tobie.

„Ten program sprawi, że Twoje życie nabierze innego wymiaru w każdej ze sfer, w której zechcesz zastosować to, czego się nauczyłeś”.

Dzięki nauce w rocznej szkole staniesz się osobą świadomą i wrażliwą, a jednocześnie odporną na destrukcyjne emocje i potrafiącą cieszyć się życiem, otwartą na rozwojowe informacje zwrotne płynące ze świata, dostrzegającą jego bogactwo i wszystko to, dzięki czemu z dnia na dzień stajemy się lepszymi ludźmi.

Pewne w życiu są jedynie zmiany, więc albo nauczysz sie je akceptować i adaptować swoje życie do nich, albo będziesz wiecznie nieszczęśliwy. To właśnie brak elastyczności powoduje, że jesteś niezadowolony z siebie, ze swoje sytuacji czy otaczającego świata. Dzięki naszej szkole staniesz się jednym z najbogatszych ludzi na Ziemi, ponieważ pomożemy Ci odnaleźć skarb ukryty… w Tobie.

Z JAKIEGO POWODU WARTO WYBRAĆ PROGRAM ROCZNY?

Mówi się, że nawyki kształtują charakter człowieka. Charakter natomiast stanowi o jego losie. Znając tą zasadę The NLP Training Institute of Chicago wprowadził do swojego programu nauczania zajęcia w trybie rocznym. Stopniowe zdobywanie wiedzy, konfrontowanie jej z rzeczywistością i wprowadzanie w praktykę odbywa się przez okres 10 miesięcy podczas regularnych spotkań raz w tygodniu. Dzięki rozłożeniu zajęć teoretycznych na przestrzeni roku oraz odpowiedniej ilości czasu poświęconego na praktykę poznawanych narzędzi NLP oraz metod prowadzenia life coachingu – stosowanie nowej wiedzy zaczyna stawać się nawykiem. W rezultacie po dwóch semestrach nauki osoby kończące szkołę posiadają wielomiesięczną praktykę i sprawnie wykorzystują wiedzę zdobytą na kursie w życiu prywatnym i zawodowym.

DLA KOGO?

Roczne Studium to doskonała oferta dla Polaków mieszkających w aglomeracji chicagowskiej. Dogodne czterogodzinne spotkania od 6pm do 10 pm w każdą środę na kampusie Lake Shore Uniwersytetu Loyola pozwalają pogodzić uczęszczanie do szkoły z pracą zawodową, życiem rodzinnym i innymi codziennymi obowiązkami.

Rocznemu Studium NLP Coachingu wybierają zarówno osoby, które tylko i wyłącznie chcą pracować nad własnym rozwojem osobistym, jak i te, których marzeniem jest ukończenie szkoły w USA i otrzymanie amerykańskich dyplomów. Dzięki temu szkoleniu dokonasz głębokiej zmiany w sobie, zaczniesz budowę poczuci własnej wartości, staniesz się ekspertem odnośnie relacji międzyludzkich, zaczniesz świadomie kierować swoim życiem prywatnym, jak i strefą biznesową oraz zdobędziesz konkretne dyplomy, certyfikaty i licencje, które pozwolą Ci rozwijać się w profesji trenera rozwoju osobistego oraz wykorzystywać narzędzia NLP w pracy z innymi ludźmi.

PROGRAM SZKOŁY

Program szkoły rocznej obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w zakresie:

 1. neuro-lingwistycznego programowania na poziomie master, zgodnego z wymaganiami i standardami Society of NLP, czyli miedzynarodowej agendy z siedzibą w USA prowadzonej przed dra Richarda Bandlera – twórcę NLP;
 2. coachingu życia (life coachingu), coachingu biznesowego (business coaching), coachingu motywacyjnego (motivational coaching), coachingu rodzicielskiego (parental coaching) oraz coachingu osób z zaburzeniami żywienia (weight loss coachingu)
 3. autoprezentacji oraz wystąpień publicznych (public speaking).
W CZASIE TEGO SZKOLENIA STUDENCI UCZĄ SIĘ, M.IN.:
 1. funkcjonowania mózgu człowieka
 2. sterowania ludzkim umysłem i jego inwentaryzacji
 3. łatwej i efektywnej komunikacji z innymi ludźmi
 4. szybkiego nawiązywania kontakt z klientem
 5. rozumienia wewnętrznego świata i stylów myślenia innych ludzi
 6. używania języka rozmówcy
 7. posługiwania się metaforami oraz językiem prawej półkuli mózgu, aby lepiej komunikować się z ludźmi na poziomie nieświadomym
 8. budowania optymalnych stanów emocjonalnych innych ludzi, jak i własnych
 9. technik szybszego i efektywniejszego uczenia się, zapamiętywania wiadomości, selekcjonowania informacji
 10. strategii zwiększających kreatywność
 11. pokonywani braku zdecydowania
 12. pokonywania ograniczających przekonań i blokad rozwojowych
 13. phobia cure – szybkiego sposobu pozbywania się fobii
 14. wychodzenia z traumy
 15. pozbywania się leków i strachu (np. przed wystąpieniami publicznymi)
 16. pomagania innym w radzeniu sobie z niepożądanymi zachowaniami i nawykami
 17. neutralizowania działania negatywnych doświadczeń z przeszłości
 18. podejmowania dobrych decyzji i skutecznego motywowania siebie i innych, aby przyspieszyć rozwój osobisty i zawodowy (motivational coach)
 19. pomagania rodzicom oraz opiekunom w trudnym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka (parent coach)
 20. technik NLP na poziomie Master, czyli zaawansowanych narzędzi programowania neurolingwistycznego i ich stosowania w konkretnych przypadkach
 21. pracy na linii czasu – NLP timeline coaching
 22. meta programów, będących preferowanymi stylami myślenia, jakimi posługują się ludzie
 23. radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi
 24. odnajdywania i eliminowania źródeł problemu
 25. działania w obszarze life i biznes coachingu oraz weight loss coachingu
 26. specjalistycznych technik NLP wspomagających utratę wagi
 27. definiowania i kontrolowania inteligencji emocjonalnej (Emotional Intelligence)
DYPLOMY I CERTYFIKACJA

Certified NLP Practitioner

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

Certified Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

Licensed NLP Practitioner (OBLIGATORYJNIE – jednorazowa opłata $200)

Certyfikat wystawiony przez Society of NLP i podpisany przez samego dr Richarda Bandlera. Honorowany na całym świecie.

Master in the Art of Neuro-Linguistic Programming (OBLIGATORYJNIE – jednorazowa opłata $200)

Master in the Art of Neuro-Linguistic Programming (Licensed Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner)– certyfikat wystawiony przez Society of NLP i podpisany przez samego dr Richarda Bandlera.

Certified Life & Bussines Coach

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).  Osoby, posiadające ten dyplom, mogą aplikować o członkostwo w  The International Coach Federation (ICF), czyli w największej międzynarodowej organizacji skupiającej profesjonalnych coachów..

Certified Weight Loss Coach

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

Certified Motivational Coach

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).  Osoby, posiadające ten dyplom, mogą aplikować o członkostwo w  The International Coach Federation (ICF), czyli w największej międzynarodowej organizacji skupiającej profesjonalnych coachów..

Certified Parent Coach

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie)..

Certified Public Speaker

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

 

 

Kiedy rozpoczyna się nowy program?

Zajęcia nowej grupy rozpoczynaja się w środę 2 października 2019 roku o godzinie 6 pm. Od tego dnia studenci będą spotykać się przez 10 miesięcy (z w każdą środę od godziny 6 pm do 10 pm). Uczestniczenie w zajęciach jest płatne. Każdy student przed rozpoczęciem nauki wnosi opłatę rejestracyjną w wysokości $500, a następnie płaci czesne przez okres 10 miesięcy – 10 rat po $390 dolarów każda. Opłata za cały kurs z góry daje $500 bonifikaty i wówczas program kosztuje $3900.

Decydując się na zapis do szkoły w sierpniu 2019 roku (do 31 sierpnia 2019 roku) student korzysta z promocji i otrzymuje dodatkową zniżkę w wysokości kolejnych $500, dzięki czemu całościowa opłata za szkołę (wniesiona z góry przy zapisie) wynosi tylko $3400.

Jeśli chcesz zarejestrować się na program roczny i zapłacić z góry pełną kwotę oraz otrzymać bonifikatę $500 kliknij tutaj.

 

Jeżeli jesteś zaintersowany nauką w Szkole Busines & Life Coachngu i Instytucie Neurolingwistyki w Chicago to już dzisiaj zadzwoń na polskojęzyczną infolinię: 1 312 566 8026.

 

CENA:  obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne oraz certyfikaty szkoły.

W celu ustalenia programu spłat ratalnych lub wpłaty zaliczki (min. $500) prosimy o kontakt telefoniczny  –  (312) 566 8026 lub rejestrację i uiszczenie zaliczki online klikając tutaj.

$4,400.00KUP TERAZ