NLP PRACTITIONER & CERTIFIED COACH

DATA ROZPOCZĘCIA:    luty 2019

CZAS TRWANIA:  

w trybie intensywnym weekendowym:

8 dni (cztery weekendy), soboty 9 rano – 7 wieczorem oraz niedziele 9 rano – 7 wieczorem.

CENA: $1950

ADRES:

Loyola University – SCHOOL OF LAW

Philip H. Corboy Law Center

25 E. Pearson Street

Chicago, IL 60611

Sala  105

The Practitioner of Neuro-Linguistic Programming/Certified Motivational Coach/Certified Parent Coach

Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób, które chcą wejść na drogę rozwoju osobistego i lepiej poznać samego siebie lub w przyszłości pracować w charakterze coacha, trenera rozwoju osobistego i doradcy personalnego, jak i dla wszystkich, którzy w swojej pracy zajmują się wywieraniem wpływu, kierowaniem i zarządzaniem zespołami ludzkimi, motywowaniem innych, pomaganiem, edukacją itp., i chcą poznać wszystkie najbardziej skuteczne modele, zaawansowane techniki oraz praktyczne zastosowanie Neurolingwistycznego Programowania, które od niemal trzech dekad króluje w szkoleniach prowadzonych dla małych, średnich jak i wielkich korporacji w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach Europy.

Podczas szkolenia studenci poznają oraz wprowadzają w praktykę fundamentalne techniki programowania neurolingwistycznego, których znajomości wymaga Society of NLP – jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie NLP z siedzibą w USA, na czele którego stoi ojciec programowania neurolingwistycznego słynny dr Richard Bandler. Kurs obejmuje także moduły szkoleniowe z wiedzy oraz metodologii odnośnie coachingu.

 

W czasie tego szkolenia studenci uczą się, m.in.:

 1. funkcjonowania mózgu człowieka
 2. sterowania ludzkim umysłem i jego inwentaryzacji
 3. łatwej i efektywnej komunikacji z innymi ludźmi
 4. szybko nawiązywać kontakt z klientem
 5. rozumieć wewnętrzny świat i styl myślenia innych ludzi
 6. mieć pełną świadomość wywierania wpływu na ludzi
 7. używać języka rozmówcy
 8. posługiwać sie metaforami oraz językiem prawej półkuli mózgu, aby lepiej komunikować się z ludźmi na poziomie nieświadomym
 9. budować optymalne stany emocjonalne innych ludzi, jak i własne
 10. strategii zwiększających kreatywność
 11. pokonywać brak zdecydowania
 12. pokonywać ograniczające przekonania i blokady rozwojowe
 13. phobia cure – szybki sposób pozbywania się fobii
 14. wychodzenia z traumy
 15. pomagać innym w radzeniu sobie z niepożądanymi zachowaniami i nawykami
 16. neutralizować działania negatywnych doświadczeń z przeszłości
 17. podejmować dobre decyzje i skutecznie motywować siebie i innych, aby przyspieszyć rozwój osobisty i zawodowy (motivational coach)
 18. pomagać rodzicom oraz opiekunom w trudnym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka (parent coach)
 19. i wiele więcej…

 

W czasie tego treningu nauczysz się, jak stosować NLP life coaching w:

 1. coachingu
 2. terapiach
 3. pracy socjalnej
 4. biznesie
 5. edukacji
 6. rozwoju osobistym

 

Do kogo kierujemy naszą ofertę:

Do osób, które chcą zostać profesjonalnymi, certyfikowanymi międzynarodowymi coachami i posiadać integralną wiedzę o psychice człowieka oraz bardzo szeroki oraz dogłębny zakres umiejętności praktycznych.
Do osób, które chcą przejść transformację życiową, obrać nowy kierunek w życiu, poznać i rozwinąć swoją osobowość, aby osiągać lepsze rezultaty w obszarze życia prywatnego i zawodowego.

 

Dyplomy na zakończenie kursu:

Certified NLP Practitioner

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

Licensed NLP Practitioner (OBLIGATORYJNIE – jednorazowa opłata $200)

Certyfikat wystawiony przez Society of NLP i podpisany przez samego dr Richarda Bandlera.

Certified Motivational Coach

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).  Osoby, posiadające ten dyplom, mogą aplikować o członkostwo w  The International Coach Federation (ICF), czyli w największej międzynarodowej organizacji skupiającej profesjonalnych coachów.

Certified Parent Coach

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

 

OPIS KURSU DZIEŃ PO DNIU:

Powitanie uczestników szkolenia. Zapoznanie z wykładowcą i trenerem.
Wprowadzenie do NLP. Czym jest programowanie neurolingwistyczne?
Historia NLP.
Doświadczanie NLP w życiu codziennym (prywatnym, zawodowym).
Omówienie całości kursu.
Coaching grupy.
Budowa i zasady działania ludzkiego mózgu.
Siła mózgu. Wciąż przesuwające się granice możliwości ludzkiego umysłu.
Inwentaryzacja umysłu.
Potęga podświadomości.
Cechy ludzkich myśli. Pojęcie submodalności.
Sterowanie mózgiem.
Modyfikacja neurochemii.
Kształtowanie nowych przekonań.
Asocjacja i dysocjacja z negatywnymi emocjami.

Coachnig studentów.
Techniki szybszego i efektywniejszego uczenia się, zapamiętywania wiadomości, selekcjonowania informacji.
Pojęcie komunikacji w ujęciu Programowania Neurolingwistycznego: doświadczenia sensoryczne, komunikacja poprzez zmysły, kodowanie, emocje, zachowanie (behavior).
Poziomy “uczenia się”- zrozumienie w jaki sposób uczy się mózg człowieka.
Struktura doświadczeń – emocje, ciało, rozum (emotion, body, mind).
Poznajemy założenia NLP (presuppositions of NLP) oraz coaching – podstawowe zasady, wierzenia oraz rozumienie poszczególnych pojęć.
Mapa rzeczywistości.
Sensory acuity – odkrywanie oraz poznawanie siły trzech zasadniczych zmysłów: wzroku, słuchu oraz dotyku.
Congruence vs Incongruence – czyli harmonia oraz dysfunkcja odczuć wewnętrznych z sygnałami zewnętrznymi indywidualnej jednostki.
Rapport (dopasowanie) –  poznajemy znaczenie tego pojęcia i jego siłę w budowaniu relacji z  innymi ludźmi. W tej części omówimy budowanie kontaktu: kalibracja i uwaga skierowana na drugą osobę, odzwierciedlenie (mowa ciała), dostrojenie (predykaty, słowa klucze, schematy intonacyjne), podążanie (pacing) i prowadzenie (leading) – także w sposobie i rytmie oddychania. Pytania i presupozycje w prowadzeniu i wywieraniu wpływu.
Rapport (raport)– metoda na pozyskanie zaufania innych ludzi.
Mirroring and matching – niewerbalne sposoby budowania raportu.
Pacing and leading – umiejętność kierowania ludzi na inne (lepsze) ścieżki (życiowe lub zawodowe).
Psychogeography – znaczenie gestykulacji (spatial gesturing, deliberate pointing).
Wykorzystywanie „psychogeography” w budowaniu raportu.
Systemy reprezentacyjne oraz predykaty – wykorzystanie odpowiedniego typu języka w nawiązywaniu raportu.
Systemy reprezentacyjne oraz predykaty – język jako czynnik wywierania wpływu w celu inspirowania oraz zwiększania poziomu rozumienia tematu przez rozmówcę.
Chunking (porcjowanie na większe lub mniejsze części) – na wyższym i niższym poziomie komunikacji.
Motivational coaching – wprowadzenie do tematu:
DEFINICJA COACHINGU
PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY COACHINGIEM, DORADZTWEM A TERAPIĄ
STANDARDY ZAWODOWE
KOMPETENCJE COACHA i STRUKTURA COACHINGU

Coaching grupy.
„Perceptual positions” – pozycje percepcyjne – ocena sytuacji z różnych perspektyw.
Pozycje percepcyjne – ja, druga osoba, obserwator.
Wykorzystywanie pozycji percepcyjnych w coachingu.
Generowanie nowych zachowań – tworzenie nowych postaw, zamiana negatywnych emocji w pozytywne.
Kotwiczenie – nauka instalowania kotwic u innych ludzi oraz odkrywanie i „odpalanie” własnych.
Wprowadzanie klienta i siebie w pożądane stany – kreowanie i zarządzanie emocjonalnymi stanami innych osób.
4 Tuple – tworzenie historii z wykorzystaniem wszystkich systemów reprezentacyjnych oraz doświadczanie ich z różnych perspektyw.
Tworzenie historii poprzez metaforę/ wprowadzenie do wzorów językowych, czyli w jaki sposób posługiwać sie metaforami oraz językiem prawej półkuli mózgu, aby lepiej komunikować się z ludźmi na poziomie nieświadomym.
Circle of Excellence – krąg doskonałości – technika coachingowa do generowania poczucia doskonałości, opartej na pewności siebie.
Motivational coaching – omówienie tematu w odniesieniu do poznanych metod motywacyjnych.

Coaching grupy.
Zakładanie kotwic – część 2 (w przypadku, gdy nie omówimy całości zagadnienia podczas wcześniejszych zajęć):

Kotwica w trzech systemach reprezentacji
Struktury czasu. Wyłanianie i praca z linią czasu. W jaki sposób kodujemy w myślach czas.
Metamodel – przekształcanie, upraszczanie i pomijanie informacji. Metamodel języka (usunięcia, zniekształcenia, generalizacje i ich wpływ na proces komunikacji; odzyskiwanie informacji – pytania Metamodel).
Głęboka struktura problemu vs struktura prowizoryczna.
Metamodel – odkrywanie informacji, które nie są przekazywane werbalnie.
Metamodel – odkrywanie problemów ukrytych w podświadomości.
Metamodel – zrozumienie co jest prawdziwym problemem.
Metamodel – zrozumienie kiedy (nie) mamy do czynienia z problemem.
Metamodel – zamiana pewnego przekonania o czymś, że jest problemem w rzecz bezproblemową lub znalezienie rozwiązania.
Metamodel – rozwiązywanie problemu za pomocą specjalnie dobranych pytań.
Właściwe formułowanie celów – definiowanie celu.
Właściwe formułowanie celów – ustalanie celów.
Właściwe formułowanie celów – przekształcanie niemożliwych celów w możliwe.
Właściwe formułowanie celów – przekształcanie celów nieosiągalnych w osiągalne.
Właściwe formułowanie celów – przekształcanie celu w rzeczywistość.
Eye Accessing – czytanie z ruchu gałek oczu rozmówcy – rozpoznawanie sposobu myślenia innych osób poprzez ruchy ich oczu.
Eye Accessing – pytania pozwalające rozpoznać system reprezentacyjny rozmówcy.
Motivational coaching – kontynuacja tematu w odniesieniu do poznanych technik NLP.
Milton Erickson – techniki / schematy modelu Miltona – ogólne wprowadzenie.

Coaching grupowy
Pętla TOTE – Eye Accessing wykorzystywane do poznawania strategii osób modelowanych.
TOTE – odkrywanie za pomocą Eye Accessing strategii myślenia, która sprawdza się w praktyce.
TOTE – zmiana nieefektywnje strategii w strategię, która daje pożądane efekty.
Strategie wykorzystywane w procesie uczenia się, podejmowaniu decyzji, robieniu zakupów, sprzedaży, utraty wagi.
Podsumowanie tematu dotyczącego strategii działania.
Milton Model – inspirujące wzorce językowe.
Milton Model – język wpływu.
Milton Model – język perswazji.
Milton Model – język wykorzystywany do celowego wywoływania chaosu w umyśle rozmówcy.
Milton Model – język pozwalający odkryć nowe możliwości, pomysły, rozwiązania.
Milton Model – wzorce językowe pozwalające zminimalizować czujność mózgu i wprowadzić rozmówcę w stan relaksu.
Eriksonowskie techniki wspomagające programowanie neurolingwistyczne.
Motivational coaching – omówienie tematu w odniesieniu do nowopoznanych technik.

Coaching grupowy obecnych na zajęciach studentów.
Reframing – przeramowania językowe, 6-stopniowe przeramowanie – zmiana złych przekonań w pozytywne, procedura „od porażki do informacji zwrotnej” – zmiana ograniczających przekonań.
Submodalities – w języku polskim nazywane submodalnościami – subiektywne sposoby kodowania doświadczeń w mózgu. Odzyskiwanie dostępu do struktury doświadczenia: analiza submodalności oraz wyłanianie i zmiana submodalności krytycznych.
Submodalities – jak umysł wpływa na emocje.
Submodalities – w jaki sposób kierować swoim mózgiem oraz emocjami.
Submodalities – będąc coachem dla innych uczyć ich w jaki sposób mogą zarządzać własnym umysłem oraz emocjami.
Mapping across – funkcja wykorzystywana do zmiany kodu mózgu, dzięki czemu emocjom negatywnym nadajemy cechy emocji pozytywnych.
Mapping across – zmiana stanu ”bezsilności” w stan „gotowości do działania”.
Strach vs fobia – właściwe rozumienie strachu oraz fobii.
Pozbywanie się strachu / dalsza praca z wykorzystaniem submodalności.
Fast phobia cure – szybki sposób pozbywania się fobii. Neutralizowanie emocji w celu wyeliminowania fobii.
Wychodzenie z traumy – neutralizowanie emocji w celu wyjścia z traumy.
Techniki Miltona Eriksona wykorzystywane w programowaniu neurolingwistycznym – kontynuacja.
Motivational coaching – kontynuacja.

Coaching grupowy.
SWISH – metoda usuwania złych nawyków lub przekonań za pomocą metody SWISH.
SWISH – zmiana mentalności.
SWISH – pozbywanie się złych przyzwyczajeń typu obgryzanie paznokci, czy różnego rodzaju uzależnienia od nikotyny lub narkotyków.
SWISH w celu budowania silniejszej motywacji.
Wartości – wyłanianie, ustalanie hierarchii.
Praca z przekonaniami.
Wykorzystywanie wzorców językowych Miltona Ericksona w submodalnościach.
Podsumowanie kursu NLP Practitioner.
Poszerzone informacje odnośnie coachingu.
Szczegółowo omówimy:
DEFINICJĘ COACHINGU
PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY COACHINGIEM, DORADZTWEM A TERAPIĄ
STANDARDY ZAWODOWE
KOMPETENCJE COACHA
STRUKTURĘ COACHINGU

Coach rodzicielski.
Zakres działań „parent coacha”.
Język NLP, czyli słowa, które są najlepiej rozumiane przez dzieci.
Zmiana zakazów w nakazy.
Używanie słowa NIE.
Przedstawianie skutecznych rozwiązań.
Zamiana światła czerwonego na zielone.
Metody pozwalające na szybkie rozwiązanie wszelkich, nawet najtrudniejszych problemów dotyczących relacji na linii „rodzice-dzeci”.
Ustalanie i utrzymywanie rozsądnych granic.
Dawać i brać: taniec odpowiedzialności.
Oczyszczanie umysłu. Zmiana percepcji w postrzeganiu dotychczasowych relacji z dzieckiem, czy jego zachowań.
Umiejętność korzystania z wiedzy peryferycznej.
Codzienne świętowanie sukcesów wychowawczych.
Metody NLP wsparciem dla: sprawnego organizowania życia rodzinnego, lepszego rozumienia dziecka, skutecznego wspierania jego rozwoju, rozpoznawania i zaspakajania własnych potrzeb rodziców, rozwijania pewności siebie, zachowania dobrego humoru i cieszenia się rodzicielstwem.
Rozdanie certyfikatów.

$1,950.00KUP TERAZ