NLP Practitioner & Certified Coach – Online

 NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING PRACTITIONER

CZAS TRWANIA: 

Tryb indywidualny

LOKALIZACJA:

Zajęcia odbywają się w 100% przez internet – Szkoła Online

CENA:

$1500 teraz tylko $750 – (Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne, dostęp do nagrań video oraz certyfikat szkoły).

„Ten program sprawi, że Twoje życie nabierze innego wymiaru w każdej ze sfer, w której zechcesz zastosować to, czego się nauczyłeś”.

DLA KOGO

Kurs „Praktyk NLP” to program stworzony z myślą o każdym, kto chce wejść na drogę rozwoju osobistego i lepiej poznać samego siebie oraz dla tych, którzy w swojej pracy zajmują się wywieraniem wpływu, kierowaniem i zarządzaniem zespołami ludzkimi, motywowaniem innych, pomaganiem, edukacją itp., i chcą poznać wszystkie najbardziej skuteczne modele, zaawansowane techniki oraz praktyczne zastosowanie neurolingwistycznego programowania oraz life coachingu. Program ten pozwala na prowadzenie tzw. „self-coachingu” czyli dokonywnie zmian przede wszystkim w obszarze własnego życia prywatnego.

FORMA KURSU

Kurs jest programem internetowym i w 100% odbywa się online. Szkolenie składa się z poszczególnych modułów, z których każdy zawiera lekcję (materiały w formie pisemnej) oraz film video. Materiały szkoleniowe udostępniane są studentowi sukcesywnie. Warunkiem przejści do kolejnej lekcji jest prawidłowe rozwiązanie testu oraz w niektórych przypadkach odrobienie lekcji, będących podsumowaniem konkretnych modułów.

LEKCJA PRZYKŁADOWA

Przykładowa lekcja nie zawiera materiałów w formie pisemnej i testu.

W CZASIE TEGO SZKOLENIA STUDENCI UCZĄ SIĘ, M.IN.

  1. w jaki sposób funkcjonuje ludzki umysł
  2. jak działa podświadomość
  3. rozpoznawać własne blokady rozwojowe w postaci ograniczających przekonań
  4. efektywnej komunikacji ze sobą samym jak i z innymi ludźmi
  5. radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami i nawykami
  6. wyznaczać cele i określać strategie ich osiągania
  7. szybkiego sposobu pozbywania sie fobii
  8. neutralizowania działania negatywnych doświadczeń z przeszłości (praca na linii czasu oraz submodalnościach)

GDZIE TO WYKORZYSTAĆ

Wiedza, zdobyta w czasie kursu, może posłużyć jako podstawa do dokonania zmiany osobistej zarówno w aspekcie życia prywatnego, relacjach partnerskich jak i na poziomie zawodowym. Kurs „Praktyk NLP Life Coachingu” to dobry początek życiowej przygody związanej z rozwojem osobistym i podstaw, aby w następnej kolejności przystąpić do zaaawansowanego kursu na poziomie „Master NLP Life Coachingu”.

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ KURSÓW INTERNETOWYCH

Do osób, które nie mogą uczestniczyć w kursach stacjonarnych, odbywajacych się w Chicago, a chciałyby stać się absolwentami The NeuroLinguistic Progrming Institute of Chicago i legitymować się certyfikatem zaświdczającym ukończenie kursu w amerykańskiej szkole.
Do osób, które chcą przejść transformację życiową, obrać nowy kierunek w życiu, poznać i rozwinąć swoją osobowość, aby osiągać lepsze rezultaty w obszarze życia prywatnego i zawodowego.

DYPLOMY NA ZAKOŃCZENIE KURSU

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

$1,500.00 $750.00KUP TERAZ

REJESTRACJA/KUP TERAZ