NLP Master & Certified Coach – Weekendowy

DATA ROZPOCZĘCIA:   marzec 2018

CZAS TRWANIA:  

w trybie intensywnym weekendowym, 8 dni (cztery weekendy)

soboty 9am – 7pm oraz niedziele 10am – 7pm

CENA: $1950

ADRES:

Loyola University – SCHOOL OF LAW

Philip H. Corboy Law Center

25 E. Pearson Street

Chicago, IL 60611

Sala  105

Master in the Art of Neuro-Linguistic Programming (Licensed Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner)/Certified Life & Business Coach/Certified Weight Loss Coach.

UWAGA: Osoby przystępujące do powyższego kursu w części Licensed Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner muszą posiadać dyplom Licensed Neuro-Linguistic Practitioner certyfikowany przez Society of NLP. Na kurs zapraszamy wszystkie osoby, które kończyły kurs Licensed Neuro-Linguistic Practitioner w naszym instytucie, akredytowanym przez Society of NLP, jak i absolwentów innych instytutów, spełniający powyższe wymagania.

Podczas szkolenia studenci poznają oraz wprowadzają w praktykę zaawansowane techniki programowania neurolingwistycznego, których znajomości na poziomie Master wymaga Society of NLP – jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie NLP z siedziba w USA, na czele którego stoi  ojciec programowania neurolingwistycznego słynny dr Richard Bandler. Kurs obejmuje także moduły szkoleniowe z wiedzy oraz metodologii prowadzenia sesji coachingowych (Life/Business Coach oraz Weight Loss Coach), co pozwala na rozpoczęcie pracy w profesji trenera rozwoju osobistego.

Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób, które znajduja się  już na drodze rozwoju osobistego i nadal chcą poszerzać wiedzę w tej dziedzinie lub chcą pracować w charakterze coacha, trenera rozwoju osobistego i doradcy personalnego, jak i dla wszystkich, którzy w swojej pracy zajmują się wywieraniem wpływu, kierowaniem i zarządzaniem zespołami ludzkimi, motywowaniem innych, pomaganiem, edukacją itp., i chcą poznać wszystkie najbardziej skuteczne modele, zaawansowane techniki oraz praktyczne zastosowanie Neurolingwistycznego Programowania, które od niemal trzech dekad króluje w szkoleniach prowadzonych dla małych, średnich jak i wielkich korporacji w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach Europy.

 

W czasie tego szkolenia studenci uczą się, m.in.:
 1. technik NLP na poziomie Master, czyli zaawansowanych narzędzi programowania neurolingwistycznego i ich stosowania w konkretnych przypadkach
 2. pracy na linii czasu – NLP Timeline Coaching
 3. meta programów, będących preferowanymi stylami myślenia, jakimi posługują się ludzie
 4. rozpoznawania meta programów innych ludzi
 5. radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi
 6. odnajdywania i eliminowania źródeł problemu
 7. jak w mgnieniu oka dokonywać zmian na poziomie przekonań
 8. prowadzenia sesji coachingowych z klientem
 9. działania w obszarze life i biznes coachingu oraz weight loss coachingu
 10. definiowania i kontrolowania inteligencji emocjonalnej (Emotional Intelligence)
 11. i wiele więcej…

 

Do kogo kierujemy naszą ofertę:

Do osób, które ukończyły program na poziomie praktyka i chcą zostać profesjonalnymi, certyfikowanymi międzynarodowymi coachami i posiadać integralną wiedzę o psychice człowieka oraz bardzo szeroki oraz dogłębny zakres umiejętności praktycznych.
Do osób, które chcą przejść transformację życiową, obrać nowy kierunek w życiu, poznać i rozwinąć swoją osobowość, aby osiągać lepsze rezultaty w obszarze życia prywatnego i zawodowego.

 

Dyplomy na zakończenie kursu:
Certified NLP Practitioner

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

Licensed NLP Practitioner (OBLIGATORYJNIE – jednorazowa opłata $200)

Certyfikat wystawiony przez Society of NLP i podpisany przez samego dr Richarda Bandlera.

Certified Motivational Coach

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).  Osoby, posiadające ten dyplom, mogą aplikować o członkostwo w  The International Coach Federation (ICF), czyli w największej międzynarodowej organizacji skupiającej profesjonalnych coachów.

Certified Parent Coach

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

Master in the Art of Neuro-Linguistic Programming (OBLIGATORYJNIE – jednorazowa dodatkowa opłata $200)

Master in the Art of Neuro-Linguistic Programming (Licensed Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner)– certyfikat wystawiony przez Society of NLP i podpisany przez samego dr Richarda Bandlera. Honorowany na całym świecie.

Certified Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

Certified Life & Bussines Coach

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

Certified Weight Loss Coach

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

 

OPIS KURSU DZIEŃ PO DNIU:

Coaching grupowy.
Przedstawienie i przypomnienie kryteriów na których bazuje NLP – rozpoznawanie wartości i ich szeregowanie, praca z wartościami klienta (innych ludzi), wartości jako motywacja w osiąganiu celów lub jako wyznaczane cele i oczekiwane rezultaty.
Coaching – praca z wierzeniami, nawykami, postawami i przekonaniami.
Definiowanie wartości.
Nadawanie wartościom odpowiedniej rangi – odnajdywanie wartości zasadniczych w znaczeniu subiektywnym.
Wykorzystywanie wartości w wytyczaniu konkretnych ścieżek życiowych czy etapów kariery zawodowej.
Używanie wartości do zmian osobistych i do perswazji.
Wartości  a utrata wagi.
NLP Modeling – modelowanie w programowaniu neurolingwistycznym – modelowanie doskonałości, wybitnych umiejętności i strategii (poziom Master).
Praca w grupach – projekt dotyczący modelowania w programowaniu neurolingwistycznym.
Przedstawienie przez kolejne grupy wyników zrealizowanego projekt.
Weight loss & life coaching

Praca z zaawansowanymi submodalnościami – kody mózgu wpływające na zmianę emocji.
Szczegółowe badanie kodów mózgowych.
Wydobywanie submodalności w procesie utraty wagi.
Shame pattern – technika, która błyskawicznie usuwa poczucie winy.
Grief pattern – technika, zmniejszająca cierpienie w żałobie.
Grief pattern – technika, usuwająca cierpienie po utracie ukochanej osoby/ rozstaniu z ukochana osobą.
Changing beliefs pattern – technika umożliwiająca pozbycie się, czy też zmianę ograniczających przekonań.
Weight loss & life coaching – kontynuacja tematu.
Techniki Milton Erickson w pracy z zaawansowanymi submodalnościami.
Przypomnienie technik metamodelu.

Coaching grupowy.
NLP timeline coaching – praca z linią czasu: wyznaczanie/określanie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w ujęciu subiektywnym.
Wykorzystywanie języka Miltona w połączeniu z linią czasu.
Zasadnicze techniki wykorzystywane w timeline coaching.
Tworzenie osiągalnych celów na linii czasu.
Ustanawianie linii czasu w rozumieniu NLP – pojęcie różnorodności struktur linii czasu w odniesieniu do indywidualnych klientów.
Odnajdywanie przyczyn zajść z przeszłości – odkrywanie nieświadomych przyczyn danego postępowania czy sytuacji w przeszłości klienta.
Odkrywanie/odnajdywanie istotnych emocjonalnych wydarzeń – poznawanie i stosowanie technik do zmiany postrzegania zasadniczych podstaw problemów.
Techniki umożliwiające zmianę negatywnych emocji.
Techniki pozwalające wyeliminowanie ograniczających przekonań.
Techniki pozwalające na wyeliminowanie negatywnych emocji z doświadczeń niosących pozytywne przesłanie czy naukę na przyszłość.
Praca z modelem Miltona i praktykowanie technik linii czasu.
Weight loss & life coaching – kontynuacja zagadnienia.

Coaching grupy.
Wykorzystywanie NLP w leczeniu i zachowaniu zdrowia.
Praca z zaawansowanymi  technikami na linii czasu.
Jak różne ułożenia linii czasu wpływają na doświadczanie świata i jak je zmieniać.
Jak powrócić do przeszłych wydarzeń, które do dzisiaj powodują problemy i rozwiązać je raz na zawsze.
Praca z linia czasu w przypadku osób z nadwagą.
Wewnętrzna integracja – techniki pozwalające usunąć konflikt wewnętrzny.
Core Transformation.  Praca na  wartościach zasadniczych, której celem jest przeprowadzenie pożadanych zmian.

Wewnętrzna integracja – techniki pozwalające usunąć konflikt wewnętrzny – kontynuacja.
Ćwiczenia z wzorcami językowymi Miltona.
Zajęcia w grupach oraz na forum klasy.
Praktykowanie zdobytych dotąd umiejętności.

Coaching w przypadku ludzi o różnych typach osobowości I meta programów: life&business and weight loss coaching.
Inteligencja emocjonalna – omówienie.
Zasady i etyka w wykorzystywaniu technik NLP .
Standardy etyczne w pracy coacha.
Rozpoczęcie własnej działalności, jako coach.
W jaki sposób pozyskiwać klientów.
NLP organizations.
Coaching and life coaching organizations.
Life / NLP coaching omówienie tematyki: pierwsza sesja, ustalenie oczekiwań, pozyskanie informacji (zastosowanie techniki: wheel of life), zajęcie się bieżącymi problemami w pierwszej kolejności, nawiązanie korzystnej dla obu stron relacji: coach-klient (ustalenie granic i zasad wspólnej pracy), można przystępować do pracy .
Podsumowanie całego kursu.
Wręczenie dyplomów, pożegnanie.

W ciagu całego kursu prowadzone jest także szkolenie z coachingu, na które złożą się następujące zagadnienia:
 1. definicja coachingu
 2. podobieństwa i różnice pomiędzy coachingiem, doradztwem a terapią
 3. standardy zawodowe
 4. standardy pracy z klientem
 5. poufność/prywatność
 6. konflikt interesów
 7. coaching personalny
 8. coaching biznesowy
 9. kompetencje coacha
 10. struktura coachingu
 11. różne typy klientów i jak z nimi pracować
 12. marketing dla coachów
 13. narzędzia i techniki pracy coacha

$1,950.00KUP TERAZ