NLP Master & Certified Coach – Online

UWAGA!!!

Aby móc uczestniczyć w kursie „Master” należy w pierwszej kolejności ukończyć program Practitioner NLP, również dostępny w formie internetowej.

NLP MASTER& CERTIFIED LIFE COACH

CZAS TRWANIA: 

Tryb indywidualny

LOKALIZACJA:

Zajęcia odbywają się w 100% przez internet – Szkoła Online

CENA:

$1500 teraz tylko $750 – (Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne, dostęp do nagrań video oraz certyfikaty szkoły).

„Ten program sprawi, że Twoje życie nabierze innego wymiaru w każdej ze sfer, w której zechcesz zastosować to, czego się nauczyłeś”.

DLA KOGO

Kurs NLP MASTER & CERTIFIED LIFE COACH jest kontynuacją programu NLP PRACTITIONER i adresowany jest przede wszystkim do osób, które chcą z poziomu podstawowego wejść na drogę zaawansowanego rozwoju osobistego i jeszcze lepiej poznać samego siebie lub otworzyć własny gabinet i pracować w charakterze coacha, trenera rozwoju osobistego i doradcy personalnego, jak i dla wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się wywieraniem wpływu, kierowaniem i zarządzaniem zespołami ludzkimi, motywowaniem innych, pomaganiem, edukacją itp., i chcą poznać wszystkie najbardziej skuteczne modele, zaawansowane techniki oraz praktyczne zastosowanie neurolingwistycznego programowania i life coachngu, które od niemal trzech dekad króluje w szkoleniach prowadzonych dla małych, średnich jak i wielkich korporacji w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach Europy.

Program zawiera w sobie wiedzę oraz praktyczne ćwiczenia na poziomie „Master”, dostarcza kolejnej dawki wiedzy z dziedziny rozwoju osobistego potrzebnej do tzw. „self-coachingu”, czyli do zaawansowanej pracy nad samym sobą oraz prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych, wykonując zawód trenera rozwoju osobistego. Pomyślnie ukończone szkolenie pozwala uzyskać umiejętności oraz certyfikaty legitymujące do działania w profesji life coacha jak i otwarcia własnego gabinetu.

Aby móc uczestniczyć w kursie „Master” należy w pierwszej kolejności ukończyć program Practitioner NLP, również dostępny w formie internetowej.

FORMA KURSU

Kurs jest programem internetowym i w 100% odbywa się online. Szkolenie składa się z poszczególnych modułów, z których każdy zawiera lekcję (materiały w formie pisemnej) oraz film video. Materiały szkoleniowe udostępniane są studentowi sukcesywnie. Warunkiem przejści do kolejnej lekcji jest prawidłowe rozwiązanie testu oraz w niektórych przypadkach odrobienie lekcji, będących podsumowaniem konkretnych modułów. Od studentów szkolenia online wymaga się także przeprowadzenie i zarejestrowanie na video (może być nagranie wykonane smartphonem) sesji coachingowej, która będzie brana pod uwagę przy zaliczeniu całego kursu.

LEKCJA PRZYKŁADOWA

Przykładowa lekcja nie zawiera materiałów w formie pisemnej i testu.

W CZASIE TEGO SZKOLENIA STUDENCI UCZĄ SIĘ, M.IN.

  1. posługiwania się metaforami oraz językiem prawej półkuli mózgu, aby lepiej komunikować się z ludźmi na poziomie nieświadomym
  2. rozpoznawania i pokonywania ograniczających przekonań i blokad rozwojowych
  3. pomagania innym w radzeniu sobie z niepożądanymi zachowaniami i nawykami
  4. neutralizowania działania negatywnych doświadczeń z przeszłości
  5. technik NLP Life Coachingu na poziomie Master, czyli zaawansowanych narzędzi programowania neurolingwistycznego i ich stosowania w konkretnych przypadkach
  6. metaprogramów, będących preferowanymi stylami myślenia, jakimi posługują się ludzie
  7. języków miłości
  8. profesjonalnego prowadzenia sesji coachingowych z klientem
  9. zaawansowanego działania w obszarze life coachingu na poziomie prywtnym, jak i z zawodowym

GDZIE TO WYKORZYSTAĆ

Kurs obejmuje zaawansowane moduły szkoleniowe z wiedzy oraz metodologii odnośnie coachingu. Umiejętności, zdobyte w czasie kursu, są niezbędne do rozpoczęcia praktyki zawodowej i prowadzenia sesji life coachingowych z indywidualnymi klientami.

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ

Do osób, które nie mogą uczestniczyć w kursach stacjonarnych, odbywajacych się w Chicago, a chciałyby stać się absolwentami The NeuroLinguistic Progrming Institute of Chicago i legitymować się dyplomami zaświdczajacymi ukończenie kursu w amerykańskiej szkole.

Do osób, które posiadaja ukończony kurs na poziomie „Practitioner” i chcą zostać profesjonalnymi, certyfikowanymi międzynarodowymi coachami i posiadać integralną wiedzę o psychice człowieka oraz bardzo szeroki oraz dogłębny zakres umiejętności praktycznych.

Do osób, które chcą przejść transformację życiową, obrać nowy kierunek w życiu, poznać i rozwinąć swoją osobowość, aby osiągać lepsze rezultaty w obszarze życia prywatnego i zawodowego.

DYPLOMY NA ZAKOŃCZENIE KURSU

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

$1,500.00 $750.00KUP TERAZ

REJESTRACJA/KUP TERAZ