NLP Practitioner + NLP Master & Certified Coach - Online

CERTIFIED MASTER PRACTITIONER IN THE ART OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING/ CERTIFIED LIFE & MOTIVATIONAL COACH

 

CZAS TRWANIA: 

Tryb indywidualny

LOKALIZACJA:

Zajęcia odbywają się w 100% przez internet – Szkoła Online

CENA:

$2000 teraz tylko $1000– (Cena obejmuje: szkolenie, materiały dydaktyczne, dostęp do nagrań video oraz certyfikaty szkoły).

„Ten program sprawi, że Twoje życie nabierze innego wymiaru w każdej ze sfer, w której zechcesz zastosować to, czego się nauczyłeś”.

DLA KOGO

Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób, które chcą wejść na drogę zaawansowanego rozwoju osobistego i lepiej poznać samego siebie lub otworzyć własny gabinet i pracować w charakterze coacha, trenera rozwoju osobistego i doradcy personalnego, jak i dla wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się wywieraniem wpływu, kierowaniem i zarządzaniem zespołami ludzkimi, motywowaniem innych, pomaganiem, edukacją itp., i chcą poznać wszystkie najbardziej skuteczne modele, zaawansowane techniki oraz praktyczne zastosowanie neurolingwistycznego programowania i life coachngu, które od niemal trzech dekad króluje w szkoleniach prowadzonych dla małych, średnich jak i wielkich korporacji w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach Europy.

Program zawiera w sobie wiedzę oraz ćwiczenia praktyczne zarówno na poziomie „Praktyk”, jak i „Master”, jednocześnie dostarczając kompleksowej wiedzy z dziedziny rozwoju osobstego potrzebnej do tzw. „self-coachingu”, czyli pracy nad samym sobą oraz prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych, wykonując zawód trenera rozwoju osobistego. Pomyślnie ukończone szkolenie pozwala uzyskać umiejętności oraz certyfikaty legitymujące do działania w profesji life coacha jak i otwarcia własnego gabinetu.

FORMA KURSU

Kurs jest programem internetowym i w 100% odbywa się online. Szkolenie składa się z poszczególnych modułów, z których każdy zawiera lekcję (materiały w formie pisemnej) oraz film video. Materiały szkoleniowe udostępniane są studentowi sukcesywnie. Warunkiem przejści do kolejnej lekcji jest prawidłowe rozwiązanie testu oraz w niektórych przypadkach odrobienie lekcji, będących podsumowaniem konkretnych modułów. Od studentów szkolenia online wymaga się także przeprowadzenie i zarejestrowanie na video (może być nagranie wykonane smartphonem) sesji coachingowej, która będzie brana pod uwagę przy zaliczeniu całego kursu.

LEKCJA PRZYKŁADOWA

Przykładowa lekcja nie zawiera materiałów w formie pisemnej i testu.

GDZIE TO WYKORZYSTAĆ

Podczas szkolenia studenci poznają oraz wprowadzają w praktykę fundamentalne techniki programowania neurolingwistycznego. Kurs obejmuje także zaawansowane moduły szkoleniowe z wiedzy oraz metodologii odnośnie coachingu.

Umiejętności, zdobyte w czasie kursu to kompendium wiedzy oraz narzędzia coachingowe niezbędne do dokonania dogłebnej zmiany osobistej we wszytskich dziedzinach życia. Ukończenie kursu „Praktyk oraz Master NLP Life Coachingu” jest niezbędne do rozpoczęcia praktyki zawodowej i prowadzenia sesji life coachingowych z indywidualnymi klientami.

W CZASIE TEGO SZKOLENIA STUDENCI UCZĄ SIĘ, M.IN.

 1. funkcjonowania mózgu człowieka
 2. sterowania ludzkim umysłem i jego inwentaryzacji
 3. łatwej i efektywnej komunikacji z innymi ludźmi
 4. szybkiego nawiązywania kontakt z klientem
 5. rozumienia wewnętrznego świata i stylów myślenia innych ludzi
 6. używania języka rozmówcy
 7. posługiwania się metaforami oraz językiem prawej półkuli mózgu, aby lepiej komunikować się z ludźmi na poziomie nieświadomym
 8. budowania optymalnych stanów emocjonalnych innych ludzi, jak i własnych
 9. technik szybszego i efektywniejszego uczenia się, zapamiętywania wiadomości, selekcjonowania informacji
 10. strategii zwiększających kreatywność
 11. pokonywani braku zdecydowania
 12. pokonywania ograniczających przekonań i blokad rozwojowych
 13. phobia cure – szybkiego sposobu pozbywania się fobii
 14. wychodzenia z traumy
 15. pozbywania się leków i strachu (np. przed wystąpieniami publicznymi)
 16. pomagania innym w radzeniu sobie z niepożądanymi zachowaniami i nawykami
 17. neutralizowania działania negatywnych doświadczeń z przeszłości
 18. podejmowania dobrych decyzji i skutecznego motywowania siebie i innych, aby przyspieszyć rozwój osobisty i zawodowy (motivational coach)
 19. pomagania rodzicom oraz opiekunom w trudnym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka (parent coach)
 20. technik NLP na poziomie Master, czyli zaawansowanych narzędzi programowania neurolingwistycznego i ich stosowania w konkretnych przypadkach
 21. pracy na linii czasu – NLP timeline coaching
 22. meta programów, będących preferowanymi stylami myślenia, jakimi posługują się ludzie
 23. radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi
 24. odnajdywania i eliminowania źródeł problemu
 25. języków miłości
 26. profesjonalnego prowadzenia sesji coachingowych z klientem
 27. zaawansowanego działania w obszarze life coachingu na poziomie prywtnym, jak i zawodowym

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ

Do osób, które nie mogą uczestniczyć w kursach stacjonarnych, odbywajacych się w Chicago, a chciałyby stać się absolwentami The NeuroLinguistic Progrming Institute of Chicago i legitymować się dyplomami zaświdczajacymi ukończenie kursu w amerykańskiej szkole.

Do osób, które chcą zostać profesjonalnymi, certyfikowanymi międzynarodowymi coachami i posiadać integralną wiedzę o psychice człowieka oraz bardzo szeroki oraz dogłębny zakres umiejętności praktycznych.

Do osób, które chcą przejść transformację życiową, obrać nowy kierunek w życiu, poznać i rozwinąć swoją osobowość, aby osiągać lepsze rezultaty w obszarze życia prywatnego i zawodowego.

DYPLOMY NA ZAKOŃCZENIE KURSU

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

$2,000.00 $1,000.00KUP TERAZ

REJESTRACJA/KUP TERAZ