INTERNETOWY KURS DLA NAUCZYCIELI, OPIEKUNÓW, NIAŃ, PRZEDSZKOLANEK, WYCHOWAWACÓW

CZAS TRWANIA: 

Tryb indywidualny. Kurs trwa 2h 7min. Dostęp wygasa po 7 dniach od momentu uzyskania dostępu.

LOKALIZACJA:

Zajęcia odbywają się w 100% przez internet – Szkoła Online

CENA:

$200  teraz tylko  $100 – (Cena obejmuje: kurs video, test certyfikujący, certyfikat ukończenia kursu).

„Na internetowy KURS ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA zapraszamy rodziców, dziadków i wszystkich, którzy sprawują opiekę nad dziećmi, jak i osoby, które dopiero planują powiększenie rodziny.”

OPIS KURSU

Kurs odpowiada na pytanie w jaki sposob kierować rozwojem emocjonalnym dziecka. Uczestnicy programu online poszerzają wiedzę oraz doskonalą umiejętności w zakresie rozwoju osobowości dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, a w szczególności poczucia własnej wartości. Kształtuje umiejętności wychowawcze nauczycieli które są niezbędne do efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami.

Kurs przedstawia zagadnienia m.in. dotyczące faz rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowania się cech osobowości, rozwijania zdolności i zaradności. Ukazuje symptomy zachowań, które powinny zaniepokoić rodziców i wychowawców, oraz propozycje ćwiczeń umożliwiających zaradzenie problemom wychowawczym i edukacyjnym. Uczestnik kursu internetowego zyskuje wiedzę z zakresu neuronauk, potwierdzających stałe i pożądane praktyki nauczycieli wykorzystywane podczas pracy z uczniami, ale też poznaje rozwiązania wynikające z odkryć dotyczących pracy mózgu, działania mechanizmów lustrzanych czy teorii pamięci.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał umiejętność: zaplanowania działań w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i grupą, które mają służyć wzrostowi inteligencji emocjonalnej, rozwojowi emocjonalnemu dziecka. Zyska umiejetność prowadzenia ucznia/wychowanka poprzez różne sfery życia psychicznego i społecznego, celem budowania poczucia jego własnej wartości, a także dokona weryfikacji swojego stylu wychowawczego, przyjrzy się możliwościom wykorzystania zasobów przedszkola, szkołylub kółka zainteresowań dla wspierania rozwoju dziecka.

Program internetowy kończy się egzaminem online w postaci testu i otrzymaniem dyplomu ukończenia programu dokształcającego dla nauczycieli w The Neuro-Linguistic Programming Training Institute of Chicago.

DYPLOM NA ZAKOŃCZENIE KURSU

Świadectwo ukończenia szkolenia w The Neuro-Linguistic Programming Training Instytute of Chicago and School of Life & Business Coaching (pełna nazwa instytutu widnieje na dyplomie).

www.SZKOLENIAwUSA.com

$200.00 $100.00KUP TERAZ