www.SZKOLENIAwUSA.com

Ludzki mózg to najbardziej skomplikowany organ w naszym organizmie.
Jest on najbardziej złożoną, żyjącą strukturą znaną we wszechświecie. Mózg kontroluje wszystko co robimy, mówimy, czujemy czy myślimy. Kontroluje również funkcje, które utrzymują nas przy życiu: oddychanie, krążenie, trawienie i układ immunologiczny.
To przez mózg wiemy, jakich emocji i uczuć doświadczamy. Dlatego warto więc poznać złożoność, możliwości i zasady funkcjonowania naszego mózgu. Pomimo niezwykłości naszego mózgu, jesteśmy go w stanie w łatwy sposób oszukać. Ludzki mózg ze względu na połączenie żywej materii z umiejętnością zbierania, przetwarzania, magazynowania i porządkowania informacji, często nazywany jest biokomputerem.

Budowa mózgu

Ludzki mózg ze względu na połączenie żywej materii z umiejętnością zbierania, przetwarzania, magazynowania i porządkowania informacji, często nazywany jest biokomputerem. Nie jest to jednak stwierdzenie do końca prawdziwe, ze względu na to że potrafi on wykonywać czynności o wiele bardziej złożone niż komputer. Praca komputera polega wyłącznie na przesyłaniu odpowiednich impulsów, dlatego nigdy tak jak mózg człowieka nie będzie potrafił odczuwać emocji, czy też samodzielnie myśleć.
Mózg swoją budową przypomina orzech włoski ze względu na liczne pofałdowania i pomarszczoną strukturę. Ludzki mózg jest miękką tkanką o szaroróżowym kolorze. Waga mózgu uzależniona jest od płci. Mózg mężczyzny waży około 1350g, natomiast mózg kobiety około 1200g. Stanowi to średnio 2% masy ciała. 90% mózgu to dwie duże półkule mózgowe, 10% to pozostałe fragmenty tkanki mózgowej przechodzące w rdzeń kręgowy.
Mózg otrzymuje informacje z różnych źródeł. Są to narządy zmysłów takich jak oczy, uszy, nos, język i skóra. Pozostałe informacje pochodzą z receptorów mięśniowych i receptorów temperatury. Informacje przekazywane przez nerwy to impulsy nerwowe, które posiadają niewielki ładunek elektryczny. Impulsy nerwowe są zawsze identyczne, mózg zatem interpretuje daną informację na podstawie ilości określonych impulsów. Mózg człowieka jest zawsze aktywny. Nawet podczas snu, co sekundę przekazywane jest ponad 50 milionów impulsów. Jest to energia zbliżona do ilości energii jaką potrzebujemy do zasilenia 10-watowej żarówki. Hormony są związkami chemicznymi, które pomagają w przekazywaniu tych impulsów. U ludzi występuje ponad 30 hormonów, produkowanych przez gruczoły wydzielania wewnętrznego, takich jak trzustka czy tarczyca. Różnica między impulsami, a hormonami polega na szybkości ich działania. Impulsy działają szybko z natychmiastowym skutkiem, natomiast hormony wywołują wolne i długotrwałe zmiany, takie jak np. wzrost.
Ludzki mózg zawiera około 10 miliardów neuronów, czyli komórek nerwowych. Każdy neuron składa się z jądra, jednego grubego włókna, aksonu i dendrytów. Aksony odpowiedzialne są za połączenia między komórkami mózgowymi z innymi częściami organizmu. Natomiast funkcją dendrytów jest komunikacja z innymi neuronami.
Gruczoł przysadki koordynuje pracę pozostałych gruczołów wydzielania wewnętrznego. Pracę przysadki kontroluje podwzgórze mózgu, które również jest źródłem takich uczuć jak głód, pragnienie czy senność.

Funkcje mózgu

Ludzki mózg pomimo niewielkiego rozmiaru jest bardziej skomplikowany niż największy komputer. Magazynuje i przetwarza dane napływające z oczu, nosa, uszu, języka i skóry oraz przekazuje inne sygnały do mięśni i gruczołów. Jednak mózg potrafi znacznie więcej niż tylko manipulować danymi. Jest miejscem, w którym powstają nasze uczucia, pragnienia i ambicje. W mózgu powstają także nasze wszystkie myśli i idee.
Neurony, z których składa się mózg skupiają się w grupach – ośrodkach, z których każdy pełni wyspecjalizowaną funkcję, taką jak wzrok, czy mowa. Ludzki mózg funkcjonuje poprzez zmiany elektryczne i chemiczne zachodzące w neuronach. W zależności od źródła nadchodzących informacji, każdy ośrodek nerwowy albo na nie reaguje, albo przekazuje dalej do następnej części mózgu w celu ich przetworzenia. Procesy elektrochemiczne można zmierzyć otrzymując tym samym częstotliwość drgań fal mózgowych. Ich ilość zależy od stanu umysłu, w którym się obecnie znajduje.
Mózg człowieka jest zawsze aktywny. Nawet podczas snu, co sekundę przekazywane jest ponad 50 milionów impulsów. Jest to energia zbliżona do ilości energii jaką potrzebujemy do zasilenia 10-watowej żarówki. Mózg wykazuje nieustanną aktywność. W przeciągu sekundy przechodzą przez niego miliony impulsów. Niektóre z nich dotyczą czynności, takich jak mówienie, pisanie czy chodzenie. Inne natomiast odnoszą się do nieświadomych i procesów życiowych takich jak bicie serca czy oddychanie. Mózg człowieka jest złożony z 3 podstawowych części: tyłomózgowia, przodomózgowia i śródmózgowia. Najważniejszą funkcją przodomózgowia jest przetwarzanie informacji płynących z narządów zmysłów. Stanowi 80% całkowitej objętości mózgu. Budowa śródmózgowia pozwala na połączenie dwóch pozostałych części mózgu. Tyłomózgowie natomiast odpowiedzialne jest za koordynację pracy mięśni. Znajdują się w nim również nerwy przekazujące informacje od głównych narządów organizmu.
Wyróżniamy 3 zasadnicze jednostki funkcjonalne ludzkiego mózgu. Pierwsza z nich składa się z formacji siateczkowej, pnia mózgu, śródmózgowia, wzgórza oraz podwzgórza. Formacja siateczkowa jest źródłem mocy mózgu. Nieustannie otrzymuje strumień informacji od narządów i zmysłów. Sama natomiast wysyła impulsy elektryczne przez korę mózgową. Dzięki temu utrzymuje naszą świadomość. W przypadku gdy zmniejszymy aktywność formacji siateczkowej, człowiek zaczyna czuć senność i narażony jest na różnego rodzaju halucynacje. Jest to tzw. deprywacja sensoryczna, czyli odcięcie bodźców z otoczenia. Zjawisko to powstaje w momencie umieszczenia ochotnika na wiele godzin w pustym i ciemnym pomieszczeniu. Efektem tego jest wpadanie w trans, lub nawet śpiączkę. Pień mózgu jest łącznikiem między półkulami mózgu. Odpowiedzialny jest za kontrolowanie zautomatyzowanych czynności organizmu. Wzgórze mózgowe porządkuje informacje pochodzące z bodźców zmysłów i tworzy świadomość różnych odczuć, takich jak ból, dotyk, ciepło i zimno. Podwzgórze związane jest z długotrwałymi czynnościami, takimi jak wzrost, ze względu na sprawowanie kontroli nad gruczołem przysadki, który zajmuje się produkcją hormonu wzrostu w organizmie. Podwzgórze aktywuje również autonomiczny układ nerwowy, który zarządza niezbędnymi dla życia funkcjami, nad którymi jest niska świadoma kontrola. Są to np. skurcze mięśni w żołądku, pęcherzu moczowym, czy wydzielanie śliny i łez. Autonomiczny układ nerwowy zapobiega np. zbyt długiemu wstrzymywaniu oddechu. Jest to pewnego rodzaju system ochronny organizmu. Podwzgórze jest również źródłem naszych uczuć i podstawowych pragnień, takich jak zaspokojenie głodu, czy potrzeby seksu.
Drugi element funkcjonalny mózgu składa się z tylnych części półkul mózgowych. Znajdują się w nich ośrodki odbierania, przetwarzania i magazynowania informacji z zewnątrz, otrzymywanych przez narządy zmysłów. Obszary wtórne mózgu służą jako system pamięci wizualnej. Wyróżniamy pamięć długotrwałą i krótkotrwałą. Każdy fakt, który zapamiętujemy, magazynowany jest w postaci impulsu elektrycznego. Jego moc może wpływać na zmiany w związkach chemicznych neuronów lub w ich połączeniach. Dzięki temu możemy zachować dany fakt na dłuższy okres.
Trzecia jednostka stanowi przednią część półkul mózgowych. Odpowiedzialna jest za kierowanie naszymi mięśniami, wysyłając odpowiednie impulsy z ośrodków motorycznych kory mózgowej, pobudzając tym samym wykonywanie ruchów przez całe ciało. Obydwie półkule pomimo identycznego wyglądu, wykonują różne zadania. Są połączone tkanką nerwową zwaną spoidłem wielkim mózgu. Gdyby doszło do jego uszkodzenia, prawa i lewa półkula działałyby częściowo niezależnie i mogłyby mieć różne myśli i odczucia.
Lewa półkula odpowiedzialna jest za prawą część ciała i zawiera ośrodki mowy, języka, zdolności matematycznych i logicznego myślenia.
Pomimo szerokiej wiedzy na temat mózgu, wiele jego funkcji i oraz możliwości nie zostało jeszcze właściwie poznane.

Możesz również lubić:

www.SZKOLENIAwUSA.com
Wyprawa do Lasu Hobbitów
www.SZKOLENIAwUSA.com
Zrobieni w Balona
www.SZKOLENIAwUSA.com
Zakończenie Roku 2017